HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM
Thời gian: Từ ngày 11 đến 15/11/2020

LỊCH HỘI CHỢ VÀ LỄ HỘI TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ - VIỆT NAM 2021

2021
14/04/2021

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NGHÀNH TÔM VIỆT NAM

Từ ngày 14 đến 16/4/2021
28/04/2021

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN

Từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/2021
09/07/2021

TUẦN LỄ THÁI LAN TẠI CẦN THƠ

Dự kiến ngày 09 đến 11/7/2021
21/07/2021

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIETBUILD CẦN THƠ

Từ ngày 21 đến 25/7/2021
11/08/2021

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN

Dự kiến từ ngày 11 đến 15/8/2021
08/09/2021

LỄ HỘI BÁNH DÂN GIAN NAM BỘ NĂM 2021

Dự kiến Quý III
06/10/2021

TRIỂN LÃM & HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

Dự kiến Quý IV
10/11/2021

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Dự kiến từ ngày 10 đến 14/11/2021
23/11/2021

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DU LỊCH

Dự kiến Quý IV
15/12/2021

HỘI CHỢ MUA SẮM & ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN

Dự kiến ngày 15 -19/12/2021